Hlavní město Praha

Všechny kategorie > Historie a umění > Duchovní památky

Kostel Sv. Martina ve zdi - galerie

 • kostel sv. Martina ve zdi
 • Z Uhelného trhu
 • Ze severovýchodu
 • Kostel ze severovýchodu
 • Kostel Sv. Martina ve zdi, Své dnešní podoby nabyl kostel v hlavních rysech při pozdně gotické přestavbě. Probíhala postupně a byla dokončena roku 1488 z podnětu a díky financování utrakvistické měšťanské rodiny Holců z Květnice. Tehdy byly přistavěny dvě
 • Severní průčelí
 • Vchod se zdobeným portálem
 • Detail portálu
 • Menší z věží kostela
 • Pamětní deska na kostele
 • Detail pamětní desky
 • Okno
 • Jihovýchodní část kostela
 • Kostel Sv. Martina ve zdi v Praze, Kostel sv. Martina ve zdi v roce 1678 vyhořel a horní část věže byla po požáru přestavěna. Z dalších stavebních úprav je význačnější ještě zřízení barokního portálu na severní straně (do ulice) v roce 1779. Krátce na to,
 • Z průchodu na Národní třídu
 • Věž kostela
 • Západní průčelí
 • Znak Prahy
 • Trojdílné okno
 • Věž kostela Sv.Martina
 • Infotabule
 • Ze severozápadu
 • Železné dveře
 • Obraz nad dveřním portálem
 • Kostel sv. Martina ve zdi
 • Kostel sv. Martina ve zdi
 • Kostel sv. Martina ve zdi
 • Kostel sv. Martina ve zdi
 • Kostel sv. Martina ve zdi
 • Kostel sv. Martina ve zdi
 • Kostel sv. Martina ve zdi
 • Kostel sv. Martina ve zdi
 • Kostel sv. Martina ve zdi
 • Kostel sv. Martina ve zdi
 • Kostel sv. Martina ve zdi
 • Kostel sv. Martina ve zdi
 • Kostel sv. Martina ve zdi
 • Kostel sv. Martina ve zdi
 • Kostel sv. Martina ve zdi