Zobrazit ostatní články k městu

75 let lanovky na Ještěd

Kraj: Liberecký kraj

Okres:Liberec

Město:Liberec

    O visuté kabinové lanovce na Ještěd, kterou provozují České dráhy, se říká, že je jednou z nejkrásnějších lanových drah v České republice. Doporučuji, navštivte ji sami, porovnejte a získejte vlastní dojem. Než však vyrazíte, vězte, že tahle babička lanovka oslavila v červnu 75 let od zahájení provozu. Vlastně se výstavbou této lanové dráhy a její předchůdkyně na Černou horu počíná datovat tradice lanovek v tehdejším Československu.

    Ještěd, nejvyšší hora hřbetu, ční nad Libercem a hypnotizuje pohledy turistů a výletníků z blízkého i dalekého okolí. V roce 1867 byla na jeho vrcholu postavena dřevěná rozhledna. V roce 1906 pak byla vystřídána horským hotelem. Už při jeho vzniku se počíná pomýšlet na výstavbu lanovky. Bylo žádoucí zpřístupnit Ještěd i těm, které nelákalo zdolat jeho vrchol vlastními silami. K výstavbě se však přistupuje až v roce 1932. Na projektu se sice pracovalo již od roku 1924, ale situace byla komplikována faktem, že přes vrchol vedly hranice dvou panství, objevily se složité právní poměry spojené s převodem a prodejem majetku. Zábory velkostatkářské půdy posunuly zahájení výstavby o osm let.

    Návrh projektu lanovky vytváří dílna inženýra Romana Weinbergera v roce 1926. Následuje důkladné šetření za účasti Ministerstva železnic a jiných institucí zainteresovaných na projektu. Výsledek šetření byl kladný a na jeho základě byla vydána stavební koncese v srpnu 1931. Stavba byla zahájena 15. června 1932 a její časový harmonogram předpokládal dokončení za 10 měsíců. Návrh horní a dolní stanice pochází od stavební firmy „Inž. Karel Marvan“ z Hradce Králové. Kabiny vyrobila vagonka Bohemia v České Lípě, elektrické vybavení Škodovy závody Plzeň a kabely Kablo Kladno. Dokončení se opozdilo o dva měsíce a dvanáct dní z důvodu nedostatku stavebního kamene pro stanici Horní Hanychov.

    Další extrémní překážkou byla obtížnost lámání skály u stanice Ještěd. Tvrdost žuly zde neúměrně převyšovala výkonnost tehdejších vrtacích souprav. Cena výstavby byla vyčíslena na 6,5 milionu tehdejších Korun československých. Provozní zkoušky probíhaly v té době s velkou přísností. Opatrnost byla na místě. Zkušenosti s provozem obdobné lanovky byly jen jedny – z dráhy z Jánských Lázní na Černou horu. Veřejnost ještě vyjadřovala své obavy z takovýchto technických novinek. Proto byl posunut i první termín zahájení provozu. Vyskytla se totiž technická závada a nepostačilo jen její odstranění, musely proběhnout další provozní zkoušky. Ty již prokázaly plnou provozuschopnost a bezpečnost a proto mohla lanovka na Ještěd svézt 27. června 1933 své první pasažéry.

    Od těch dob proběhla na lanovce mnohá údržba, revize, rekonstrukce, byla vybavena moderními technologiemi. K výhledům vyvezla nespočetně výletníků. Asi jí k narozeninám nebudeme posílat blahopřání, ale navštívit bychom ji mohli, že?

Autor: Pavlína Doulíková - www.turistik.cz

Vložil: Uživatel 66

Vytvořeno: 2008-08-22 00:00:00

Ohodnotit článek

Hodnotit mouhou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat se můžete zde

Reakce čtenářů

  • Čivrs - 2012-03-15 12:52:30

    Moc hezký článek.

Přidat komentář

Reagovat mouhou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat se můžete zde