Plzeň-město

Červený Hrádek - galerie

  • Červený Hrádek - Plzeň
  • Kaplička, kaple sv. Šimona a Judy
  • Stavení a brána
  • Červený Hrádek
  • kaple sv. Šimona a Judy
  • Vesnická památková zóna, Vesnická památková zóna. Rozsah památkové zóny v Červeném Hrádku je vymezen hranicí, která začíná na severu u p. č. 2, na severu pokračuje dále podél p. č. 5, 10, 12, 36, vede podél komunikace Červenohrádecká p. č. 737, kterou pře
  • Památník
  • Restaurace