Chvatěruby - kategorie Krajina - okolí 10km

Chvatěruby

Dolní tok Vltavy od Prahy ke Kralupům nad Vltavou se vine hlubokým údolím. Tato část řeky byla od pradávna důležitou obchodní cestou. Její bezpečnost zajišťovaly hrady a tvrze stojící na strmých říčních březích : Vyšehrad, Levý Hradec, Liběhrad, Chvatěruby, Nelahozeves, Vepřek a Mělník. Osada odvozuje svůj název od svých zakladatelů rodu Chvatěrubů. Území Chvatěrub bylo osídleno už velmi dávno. Jádro obce se rozkládá na ostrohu

skalnatého kaňonu. Přímo z obce pocházejí zejména nálezy pozůstatků kultury zvoncových pohárů, únětické a knovízské. Některé nálezy se ztratily nebo jsou těžko určitelné. Slovanské osídlení tu bylo patrně trvalejší, než lze doložit. Celkovou situaci dokresluje poměrně značný počet pravěkých pozůstatků počínajících neolitem.

Víme, kde si v okolí pochutnáte, Café restaurant Kotva je toho důkazem.
Turistické objekty v nejbližším okolí, 5 km, 10 km, 20 km