Teplice

Zámek Kostomlaty pod Milešovkou - galerie

  • zámek Kostomlaty, od západu
  • zámek Kostomlaty, zámek od západu
  • zámek Kostomlaty, za zdí
  • zámek Kostomlaty, příjezdová cesta
  • kostel sv.Vavřince, kostel v sousedství zámku
  • zámek Kostomlaty, vstup do areálu zámku(výchovného ústavu)
  • zámek Kostomlaty, pohled od kostela
  • kostel sv.Vavřince naproti zámku, dveře kostela
  • zámek Kostomlaty
  • Kostomlaty, pohled od severu na městečko a přilehlé kopce Českého středohoří