Ostravsko - Slezsko - Architektura (6)

Turistik.cz > Celá ČR > Turistické lokality > Ostravsko - Slezsko

Ostravsko - Slezsko

Ostravsko a Slezsko je poměrně hustě osídlená oblast. V průběhu staletí se zde státní hranice s Polskem několikrát změnila, což napomohlo k vzájemnému promísení obyvatelstva. Významnou úlohu v tomto prostoru hrálo až do konce druhé světové války i obyvatelstvo německé národnosti a poměrně silná židovská komunita. Nerostné bohatství, železárny a prudký průmyslový rozvoj přinesly tomuto kraji přívlastek "ocelové srdce republiky". Přesto i zde zejména

mapka