Slovácko - Zříceniny (1)

Všechny kategorie > Krajina > Zříceniny

Slovácko

Slovácko je pojem při kterém se většině z nás vybaví nádherná příroda a lidové tradice. Je to region, který si zachoval mimořádnou míru vlastní identity. Budeme-li chtít oblast alespoň přibližně lokalizovat, nalezneme ji jihovýchodně od Brna, mezi kopcovitou oblastí Chřibů a horským masivem Bílých Karpat na Česko - Slovenském pomezí. Kulturní tradice, památky, léčivé prameny a nádherné příroda se při návštěvě této oblasti promítají do jednoho

mapka
  • 1.
    Konůvky

    Konůvky

    Odkryté pozůstatky středověké vesnice z 13.-15. století najdete 5,5km severně od Žarošic. Pozůstatky tvrze, chlebové pece, kostelíku, umělého pahorku a základy selských usedlostí nabízí středověkou atmosféru ...
    více informací