Gelnica

Všechny kategorie

Gelnica

Město bylo založeno v 12. století, kdy se k původnímu slovanskému obyvatelstvu přistěhovali i horníci z Bavorska. Díky bohatým nalezištím zlata, stříbra a rud se Gelnice stala jedním z nejdůležitějších hornických měst v bývalém Uhersku. Kulturněhistorickou památkou jsou zříceniny gotického hradud z 13. století, jako i gotický kostel ze století 14., který byl několikrát přestavěn, má velmi cenný interiér. Barokní radnice pochází z poloviny 18.

století, která vznikla z původních renesančních objektů. Ve měste se nachází více barokně klasicistních měšťanských domů, některé mají typickou manzardovou střechu. Další významnou památkou je horní krytý dřevěný most z roku 1831.

Turistické objekty v nejbližším okolí, 5 km, 10 km, 20 km