Dedinky - Krajina - Naučné stezky

Všechny kategorie > Krajina > Naučné stezky

Dedinky

Obec, která vznikla v roce 1933 sloučením dvou vsí Imrichovic a Štefanovic. Leží v dolině Hnilce, pod jižními svahy planiny Geravy a jejím výběžku Gačovská skala. Obyvatelé už v dávných dobách pracovali v dolech, lesích a sezónně jako zemědělci. První zmínky o obci Imrichovce jsou ze 14.století a dědinka dostala název podle Imricha Csákyho. Na březích vodní nádrže Palcmanská Maša je postaven komplex zařízení cestovního ruchu. V obci můžete

navštívit barokně-klasicistický kostel z roku 1853.

Turistické objekty v nejbližším okolí, 5 km, 10 km, 20 km