Stratená - Krajina

Stratená

Jihozápadně od Spišské Nové Vsi leží původní hornická obec, ve které v roce 1723 Csákyovci postavili vysoké pece (později je odkoupili Coburgovci). Poslední pec pracovala ještě v roce 1927. V kapličce (okolo r.1800) je plastika z dílny mistra Pavla z Levoče. V blízkosti sa nachází státní přírodní rezervace Stratená - území s hlubokými dolinami a vysokými horskými hřbety pokrytými lesními porosty, osídlující nejextrémější místa.

Turistické objekty v nejbližším okolí, 5 km, 10 km, 20 km