Jedľové Kostoľany - galerie

  • Osada (štál) Borisko,patriaca k obci (foto BK)
  • Hostiansky potok v Karlovej/Masarykovej doline(BK)
  • Cestou na Borisko (foto BK)
  • Zrúcanina hradu Hrušov, blízko J.Kostolian(foto P)
  • Pohľad na obec z rozhľadne na Drieňovej (foto M.K)
  • Okolie obce Jedľové Kostoľany (foto B.K.)
  • Vrch Drieňová stojí na kraji obce (foto BK)