Levoča - Volný čas - Lyžování

Levoča

Bylo dokázáno, že město a jeho okolí bylo osídleno už v mladší době kamenné. První písemná zmínka o Levoči je z roku 1249. Roku 1271 vystupuje Levoča jako centrum provincie Sasů a spolu s dalšími spišskými městy už užívají práva svobodných královských měst. O právo obchodovat a právo skladu vedla Levoča dlouhotrvající spor s městem Kežmarok, kterému se ho podařilo získat lstí. Spor vešel do historie jako stoletá válka, vítězně z ní

vyšla Levoča. Díky výhodné poloze na křižovatce obchodních cest a za vydatné pomoci panovníkem udělených politických a hospodářských výsad začali přitékat finance do městských pokladnic i do měšců místních kupců, což umožňovalo všeobecný rozvoj. Nastalo období rozkvětu architektury, vzdělanosti, kultury, umění a řemesel. Požáry v letech 1550 a 1599 způsobily velké škody. Silnému a bohatému městu se podařilo překonat toto těžké obdobía tak si udrželo své významné postavení až do konce 16. století. Levoču dodnes ohraničuje zachovalé městské opevnění. Architektura měšťanských domů na náměstí byla vybudována v renesančním období. V 20. století je Levoča administrativním centrem župního, později okresního významu. Její největší cenností jsou umělecko architektonické skvosty, roku 1950 byla Levoča vyhlášena městskou památkovou rezervací.

Turistické objekty v nejbližším okolí, 5 km, 10 km, 20 km