Spišský Štvrtok - Historie a umění

Všechny kategorie > Historie a umění

Spišský Štvrtok

Obec, první zmínky o osídlení oblasti pocházejí z mladší doby kamenné (neolitické sídliště s kanelovanou keramikou, opevněná osada otomanské kultury ze starší doby bronzové, sídliště hallštatské a sídliště z doby velkomoravské). Spišský Štvrtok byl starou slovanskou trhovou osadou a vzpomíná se už v roce 1263. V okolí obce na lokalitě Myšia horka bylo prozkoumáno sídliště městského charakteru, chráněné pevnostním systémem (asi 1500

př.n.l.). Tento nález je ve střední Evropě ojedinělý. Navštívit můžete římsko-katolický gotický kostel pocházející ze 13.století, který byl později přestavěn v barokním stylu.

Turistické objekty v nejbližším okolí, 5 km, 10 km, 20 kmvelikonoce-wellness-pobyt