Pribylina - Historie a umění

Všechny kategorie > Historie a umění

Pribylina

Zemědělská obec ležící na pravém břehu Belé, 9 km na sever od Liptovského Hrádku. Obec založili v 13.století, ležela původně na honu Kostolec, ale pro opětovné ohrožení povodněmi se obyvatelé přesídlili na jistější místo. V 15.století osídlili Pribylinu pastýřští osadníci, kteří při chovu ovcí a dobytka zpracovávali kůže a vyráběli kožichy a obuv. V 19.století se mnozí občané dali na zedničinu a pracovali na stavbách v Budapešti. Obec

se aktivně zapojila do SNP a poskytovala obětavou pomoc i partyzánskému oddílu Vysoké Tatry.

Turistické objekty v nejbližším okolí, 5 km, 10 km, 20 km