Články

Návrat na detail města
  • Chvála všednosti – pomník kostky cukru

    16. 05. 2008

        Spočine-li pohled návštěvníka Dačic, městečka ležícího na Moravské Dyji v nejjižnějším cípu Českomoravské vrchoviny, při prohlídce místních pamětihodností na žulový objekt, který se tyčí přímo proti vchodu do kostela sv. Vavřince z 18. století, nejspíš ho napadne, jakýže minimalistický výtvor moderního umění to zří. Na kvádrovém soklu žulová kostka. Bylo by však pošetilé hledat v jednoduchém vyjádření složitý podtext – věřte, nebo ne, je to pomník kostky cukru! Ten je připomínkou toho, že před 165 lety se v Dačicích začal jako první na světě vyrábět kostkový cukr.     Již v roce 1833 byla v Dačicích, na Dolním náměstí (dnes Palackého náměstí), založena na svou dobu moderní c. k. privilegovaná rafinerie cukru, která zprvu zpracovávala pouze třtinový cukr importovaný sem z italského Terstu. Původní idea, že se bude v závodě zpracovávat i cukrová řepa místní provenience, však kvůli nevhodným zemědělským podmínkám zdejšího kraje nikdy nedošla naplnění. Ve... více >>

    Karolína Tietjenová