Články

Návrat na detail města
  • Virtuální procházka Prachaticemi

    26. 08. 2008

        Město Prachatice bylo po třicetileté válce zbaveno všech dosavadních výsad. Pro tehdejší obyvatele to znamenalo zhoršení životních podmínek a možností obživy. Důsledek těchto událostí je ale pro naše generace pozitivní v tom, že zůstalo zachováno historické jádro města z období pozdní gotiky a renesance. Pojďme se tedy na něj podívat.     Město Prachatice bylo založeno na konci 13. století u staré obchodní stezky na místě osady, kde se již od 11. století vybíralo clo. V roce 1323 mu udělil Jan Lucemburský městská práva a v tomto období byl také povolen dovoz a prodej soli z Bavorska a vývoz sladu a obilí. 16. století bylo obdobím největšího rozkvětu a to nejen díky obchodu se solí, ale i vlivem Rožmberků a hojně navštěvovaným trhům. Měšťané chovali ryby ve vlastních rybnících, provozovali sladovny, vyráběli pálenku, vařili pivo a těmito činnostmi podporovali rozvoj místních řemesel.     Mohutný stavební rozvoj nastal ve městě po požár... více >>

    Míla Jaklová
    Nehodnocenovelikonoce-wellness-pobyt