Zobrazit ostatní články k městu

Magická ochrana Police nad Metují

Kraj: Královehradecký kraj

Okres:Náchod

Město:Police nad Metují

    V zrcadle legend se často odráží víc než v zrcadlech historie. Do dnešních dnů se nám díky tomu zachovaly příběhy a události, které nelze dnes ani vyvrátit, ani potvrdit. Vydejme se nyní do malebného městačeka Police nad Metují nedaleko Náchoda.

    K tomuto městečku a jeho okolí se vztahuje celá řada prazvláštních událostí, které stojí za připomenutí. Řada z nich se vztahuje zejména k tamnímu klášteru. V noci tu po chodbách kláštera, který byl založen roku 1213 břevnovskými benediktiny, bloudí žalostě naříkající duch opata Martina Korýtka. Vždy o půlnoci je možné spatřit jeho černou postavu jak pluje klášterními chodbami, nahlédne do všech pokojů a smutně naříká.

    Za svého života to byl prý špatný člověk, který shromáždil velký poklad vydřený z poddaných. Zajímavostí je, že poklad byl už nalezen, ale opatův duch se zde stále zjevuje i v dnešní době.

    Je dobré se zmínit i o „podivném" kříži, který je připevněn právě nad západním portálem kostela. Jedná se o tzv. kříž sv. Benedikta. Tvarem jde o kříž latinský s rozšířenými břevny, umístěný v oválném pásu a obklopený paprsky. Ve vnitřních polích vymezených křížením, jsou umístěna začáteční písmena slov: C (Crux) S (Sancti) P (Patris) B (Benedicti) - „Kříž svatého otce Benedikta." Heslo, rovněž vyjádřené iniciálami začíná na břevnech C (Crux) S (Sacra) S (Sit) M (Mihi) L (Lux) N (Non) D (Draco) S (Sit) M (Mihi) D (Dux) - „Kříž svatý budiž světlem mým, ne Drak mi budiž vůdcem zlým." Heslo pokračuje dále ve směru hodinových ruček na oválném obvodu: V (Vade) R (Retro) S (Satana) N (Numquam) S (Suade) M (Mihi) V (Vana) S (Sunt) M (Mala) Q (Quae) L (Libas) I (Ipse) V (Venena) B (Bibas) - „Ustup dále Satane, aniž k hříchu neraď mně; hříšné jest, co slibuješ, sám nechť jed si vypiješ." Je to kultovní prostředek odvracející magickou mocí zlo, zažehnávání ďábla, velmi starého původu. Podle tradice, která sahá až do 11. století je spjatý s legendou hraběta Bruna - pozdějšího papeže Lva IX.

    Zůstaňme ještě v klášteře. Za oltářem v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie má být vstup do rozsáhlého podzemí, které má ústit kdesi v blízkosti Kočičího Hrádku. V chodbách je prý ukryt i klášterní poklad.

Klášter má stále mnoho tajemství, které nechce vydat. Řada z nich se ovšem stále točí kolem pokladu a duchů, kteří jej hledají či hlídají. Roku 1300, se udála v polickém kostele loupež, když lapkové Leo a Tyczko využili nepřítomnosti opata Bavora, ukradli peníze, uložené v pokladnici. Pachatelé byli tehdy zajati, uvězněni na hradu Jestřebí u České Lípy, uprchli však a proti opatovi rozpoutali doslova válku. Nakonec byli poraženi a zajatý Ticzko byl za trest smýkán po tržišti, přivázán za ocasy koní. Od těch dob se zde zjevuje a snaží se vniknout opět do kostela a pomstít se.

    Deníky opata Sartoria z roku 1684 vypovídají o podivném nálezu, k němuž došlo v kostele. Když byl otevřen oltář sv. Maří Magdaleny, objevila se v něm ztrouchnivělá dřevěná skříňka se zachovanými mužskými kostmi s lebkou uprostřed. Chyběla však o nich jakákoliv písemná výpověď. Podle jedné verze, se může jednat o ostatky benediktinského poustevníka blahoslaveného Vintíře (Gunthera).

    Když se podíváme do blízkého okolí, nalezneme tu řadu dalších tajemných zajímavostí. Severně od města se zvedá vrch Kluček. Na okraji lesa, v jihovýchodní části ční do výše šesti metrů mohutná kyjovitá skála. Nápadné skalisko bylo v minulosti kultovním místem, stával zde dokonce železný kalich a pod ním kamenný oltář. Prý se tu konaly i tajné magické obřady a čarodějnické sabaty.

    Nedaleko města je obec Suchý Důl. K té se váže vzrušující událost z konce 19. století, známé jako "suchdolské zjevení". 10. srpna 1892 se zde čtrnáctileté Kristině Ringlové zjevila vysoká štíhlá postava v černém, až na zem dlouhém plášti. Děvče ze strachu uteklo domů a vše vyprávělo. Po čtrnácti dnech se vše opakovalo. Zpráva o události se bleskově rozšířila a mnoho lidí sem chodilo, a bylo přítomno zjevení. Po roce od prvního setkání s přízrakem se opět sešel velký zástup lidí a čekal na Kristinu, jíž se měla postava opět zjevit. Dívku však zatkla policie a hejtman nařídil lidem, aby se rozešli. Dav však nechtěl uposlechnout a začal hejtmana a policisty kamenovat. Spolu s policií vyšetřovala případ i biskupská konistoř, ale bez výsledku. Nisméně, v místě zjevení byla postavena kaple. Na toto místo pak v den události přišlo až 1 200 lidí. Proti tomu byla police, která průvody k tajemnému místu zakázala. 2. ledna 1895 dopoledne , kdy se obrovsky dav chystal k cestě do Suchého Dolu, došlo na polickém náměstí ke krvavým srážkám s četnictvem. Podle zápisků Kristiny Ringlové se ji bytost během tří let zjevila třiadvacetkrát. Šestému zjevení bylo přítomno celkem 7000 lidí, desátému už 10 000 osob. Dívka však byla na příkaz úřadů mnoho let zavřená ve vězení, kde onemocněla tuberkulózou.


Autor: Milan Doležal - www.turistik.cz

Vložil: Uživatel 66

Vytvořeno: 2008-06-26 00:00:00

Ohodnotit článek

Hodnotit mouhou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat se můžete zde

Reakce čtenářů

Nebyla nalezena žádná položka

Přidat komentář

Reagovat mouhou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat se můžete zdeDárkové poukazy Spa.cz