Články

Návrat na detail města
 • Za historií Lomnice a krásami okolí

  8. 08. 2008

      Lomnice nad Popelkou je město na pomezí Českého ráje a Krkonoš. Vzhledem k dobrému dopravnímu spojení, sportovnímu a kulturnímu zázemí a široké nabídce ubytování je vyhledávaným turistickým cílem.     K osídlení území došlo přibližně ve 12. století slovanskými kolonisty. Na konci 13. století zde vybudovali Košíkové gotickou tvrz. Když v době husitských bouří za nevyjasněných okolností zemřeli Jan Košík a jeho bratr Benešek, vymřel po meči starý šlechtický rod Košíků z Lomnice. V roce 1437 se město stalo královskou odúmrtí a král Zikmund jej věnoval svému přívrženci Hynkovi Krušinovi z Lichtemburka i s rybníky, lesy, potoky a vesnicemi. V roce 1524 zakoupil majetek Vilém z Valdštejna a s tímto rodem je spjata doba hospodářského a kulturního rozkvětu města. Vilémův syn Václav Štěpanický z Valdštejna přebudoval gotickou tvrz na renesanční zámek a Jan Viktorin z Valdštejna ho v roce 1651 prodal italskému hraběti Janu z Morzínů. Jeho potomek Karel z Mor... více >>

  Míla Jaklová
 • Lomnický Zámek se bude po mnoha letech opravovat!

  1. 06. 2009

  Město Lomnice nad Popelkou uspělo se svojí žádostí na revitalizaci lomnického zámku v Regionálním operačním programu NUTS II Severovýchod. Po mnoha letech se tak tato kulturní památka dočká rozsáhlých oprav. Kulturní a informační středisko, které tento historický objekt v současnosti spravuje čeká díky stavebním pracem, které by měli začít počátkem roku 2009 hledání dočasných prostor. Přibližně na dva roky se tak bude muset přemístit informační středisko, Městská knihovna, loutková scéna a kanceláře KIS. O změně sídla bude veřejnost včas informována!Autor: Mgr. Josef Svoboda více >>

  Mgr. Josef Svoboda

  NehodnocenoDárkové poukazy