Články

Návrat na detail města
  • Mladá Boleslav v zajetí dávných přízraků

    27. 11. 2008

    Tajemný rytíř v sále pod hradem     O starém boleslavském hradu se vypravuje po generace spousta legend a pověstí, jednou z nich je, že byl tento hrad spojen tajnou podzemní chodbou s Michalovicemi a jiná chodba z něho vedla až do městské radnice. Na tom by nebylo až tak nic zvláštního. Jenže, jedna z chodeb prý vedla do obrovského sálu, kudy tekla podzemní říčka. Zde má být hrob rytíře, posledního majitele hradu. Duch rytíře je tu prý stále a každého, kdo sem vnikne napadne na svém ohnivém koni. Po druhé světové válce sem vlezlo několik lidí ve snaze najít poklady po nacistech, nikdo z nich se však už ven nevrátil.    Templářská komenda zahalena řadou tajemnstvím     K budově tzv. Templu na Starém městě v Mladé Boleslavi (čp. 102) se váže pověst o jeho templářském původu. Původní komenda templářů stávala hned u kaple. Hovoří se o podzemní svatyni, pokladech a tajných obřadech, které se tu konaly ještě dlouho poté, co byl tento řád z... více >>

    Milan Doležal