Články

Návrat na detail města
  • Tomáš Baťa a Zlín

    8. 04. 2008

        Město Zlín platilo již ve středověku za řemeslnické a obchodnické centrum chudého hornatého kraje pastevců. Skutečný boom však přišel spolu s průmyslovou revolucí a úspěšnou a osvícenou podnikatelskou rodinou, jejíž jméno neodmyslitelně patří k městu…     Na pomyslný ševcovský verpánek usedají mužští potomci v rodině Baťů již na 400 let. Vše začalo na Valašsku výrobou houněných papučí – lehké, teplé, nenavlhající, snadno nazouvatelné obuvi vyráběné z plsti nebo z vlny zdejších ovcí. Právě takové papuče se naučil vyrábět od svého otce i Tomáš Baťa (senior) a v patnácti letech se s nimi pokusil prorazit na trh ve Vídni. Neúspěšně. Tato zkušenost mu však dala pochopit, že nestačí pouze umět vyrábět, že je nutné i umět nabídnout a prodat, umět zvolit správný výrobek a teritorium, umět najít mezeru v sortimentu, znát svou konkurenci, umět těžit z chyb.     Zvládnutí výrobní technologie, ale i – v dnešním slova smyslu – marketingu, bylo zása... více >>

    Karolína Tietjenová