Hlavní město Praha

Divadlo Na Vinohradech - galerie

 • Na Vinohradech, Divadlo často měnilo své jméno: v letech 1929 - 44 patřilo mezi Městská divadla pražská, 1944 - 45 Divadlo J. K. Tyla, 1945 - 50 Městské divadlo na Vinohradech, 1950 - 66 Divadlo československé armády, od r. 1966 dosud Divadlo Na Vinohrade
 • Pohled z ulice Korunní
 • Z východu
 • Okno a balkonek
 • Ze Slezské ulice
 • Detail - ze severu
 • Plastika nad bočním vchodem
 • Vnější výzdoba - severní strana budovy
 • Výzdoba fasády
 • Statečnost a Pravda, V sochařské soutěži vyhrál Milan Havlíček, který vytvořil monumentální alegorie Statečnosti se vztyčeným mečem v pravé ruce a Pravdy se zrcadlem v levé. Ty byly osazeny na pylony nad hlavním průčelím.
 • Průčelí budovy
 • Vinohradské divadlo, Sochařskou výzdobu na terase druhého patra vytvořil Bohumil Kafka: jsou to čtyři alegorie Tragédie, Baletu, Opery a Komedie. Pod střechou je umístěn znak Královských Vinohrad.
 • Ze severozápadu
 • V zimě
 • Z jihozápadu
 • Ze západu
 • Vinohradské divadlo
 • Vinohradské divadlo
 • Vinohradské divadlo
 • Vinohradské divadlo
 • Noční
 • Z Korunní ulice