Hlavní město Praha

Všechny kategorie > Historie a umění > Duchovní památky

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Praze - galerie

 • Kostel sv. Cyrila a Metoděje
 • Ze západu
 • Resslova ulice - ze západu
 • Pohled ze západu
 • Kostel sv.Cyrila a Metoděje ze západu, Kostel postavili v letech 1730 – 1740 jako ústavní svatyni emeritního domu zestárlých kněží P. I. Bayer a K. I. Dientzenhofer a v interiéru vyniká freskami z legendy sv. Karla Boromejského od K. Schöpfa a štukami od
 • BÝVALÝ SVATÉHO KARLA BOROMEJSKÉHO NA ZDERAZE
 • Kostel Sv.Cyrila a Metoděje, Kostel se hluboce zapsal do naší historie za okupace. Ukrývali se zde parašutisté, kteří se účastnili příprav a atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
 • barokní kostel, Na nároží ulice Resslovy a Na Zderaze byl postaven v letech 1730 - 36 barokní kostel podle projektu Kiliána Ignáce Dienzenhofera a Pavla Ignáce Bayera.
 • Věž kostela
 • Průčelí kostela
 • Kostel Na Zderaze
 • Památník parašutistům, Památku parašutistů připomíná bronzová pamětní deska s reliéfní postavou parašutisty a duchovního a se jmény hrdinů i jejich ochránců od Františka Bělského, zasazená v roce 1947 na stěnu kostelní krypty.
 • Památník na kryptě kostela, Památku parašutistů připomíná bronzová pamětní deska s reliéfní postavou parašutisty a duchovního a se jmény hrdinů i jejich ochránců od Františka Bělského.
 • Průčelí
 • Ulice Na Zderaze
 • Sv. Cyril a Metoděj
 • V noci
 • Noční
 • Z jihovýchodu
 • Kostel sv. Cyrila a Metoděje
 • Kostel sv. Cyrila a Metoděje
 • Kostel sv. Cyrila a Metoděje, památník parašutistů
 • Kostel sv. Cyrila a Metoděje, památník parašutistů
 • Průčelí kostela Cyrila a Metoděje