Hlavní město Praha

Všechny kategorie > Historie a umění > Duchovní památky

Pražská Loreta - galerie

 • Loreta
 • Od Černínského paláce
 • Zimní Loreta
 • Loreta, Název Loreta pochází od italského poutního místa, kde se nachází Santa Casa, neboli Svatá chýše - původně domek, který obývala Panna Marie v Nazaretu v Palestině, kde jí údajně archanděl Gabriel zvěstoval, že se stane Matkou Boží.
 • Za zdí
 • Sochy v průčelí
 • U Lorety
 • Vnitřní výzdoba
 • Stropní malba
 • Pohled do Lorety
 • Pohled na věž, Loretánská zvonkohra je dílem kovolitce C. Frémy z Amsterodamu z let 1683 - 91. V následujících staletích se architektonický vzhled areálu zásadním způsobem nezměnil, v letech 1946 - 62 se pak uskutečnila jeho celková rekonstrukce. V součas
 • Věž
 • Socha u Lorety
 • Loreta z Loretánské ulice
 • Loreta z Loretánské
 • Loreta v Praze
 • Pražská Loreta
 • Pohled od Černínského paláce
 • Věž Lorety
 • Jižní část průčelí