Pavlov - Krajina

Pavlov

Podobně jako v sousedních Dolních Věstonicích bylo území Palvova osídleno už v dávnověku pravěkými lovci mamutů a také v pozdějších epochách se zde lidé usazovali, od doby bronzové až po dobu historickou.
První zmínka o obci je z roku 1046. Po založení hradu Děvičky na ...

Rezervujte si stůl online do U Jurigů a poznejte své nové gastronomické okolí.
Turistické objekty v nejbližším okolí, 5 km, 10 km, 20 km