Karlovy Vary

Zámek Velichov - galerie

  • Zámek ve Velichově, Četné pozdější přestavby sice zachovaly základní dispozici původní zámecké architektury, ale téměř setřely její historický ráz.
  • Zámek, Uprostřed obce stojí budova zámku, který v předminulém století obýval dr. Löschner. Byl postaven roku 1870.
  • zámek Velichov, Po několika dalších předchozích majitelích koupil velichovské panství r. 1747 Jan František Hessler, za něhož zde byl postaven zámek.
  • Pozdně barokní zámek, Pozdně barokní zámek vybudovaný ve středu obce na pravém břehu Ohře v l. 1747-1755 byla jednopatrová stavba o dvou příčně situovaných křídlech obdélníkového půdorysu.
  • Zámek - Velichov, V 16.-17. století zde byla tvrz Šliků, zničená za třicetileté války (1621). Na jejím místě zde byl v letech 1747-55 postaven barokní zámek (na návrší nedaleko od kostela), přestavěný v roce 1870.
  • Zámek 2, Četné pozdější přestavby sice zachovaly základní dispozici původní zámecké architektury, ale téměř setřely její historický ráz. Zejména úpravy fasád a interiérů prováděné r. 1870 za tehdejšího majitele, karlovarského lékaře a lázeňského podnikate
  • zámek 3
  • Zámek,Velichov, Hlavní průčelí bylo zdůrazněno dodnes zachovaným zaobleným rizalitem a zahradní průčelí bylo členěno dnes částečně zachovalými korintskými pilastry.
  • Od brány, Hlavní průčelí bylo zdůrazněno dodnes zachovaným zaobleným rizalitem a zahradní průčelí bylo členěno dnes částečně zachovalými korintskými pilastry.
  • Velichov zámek, za zamcenou branou