Vysočina

Všechny kategorie

Vysočina

Vysočina má 720 obyvatel a najdeme ji pod vrcholky Železných hor, západním směrem od města Hlinska a jihovýchodním směrem od městečka Trhová Kamenice. Části obce se rozkládají podél toku řeky Chrudimky.

Veselý Kopec je malá osada ležící podél toku řeky Chrudimky, jihozápadně od města Hlinska. Jedná se o původně pasekářskou osadu ze 14. století. První písemná zmínka je z roku 1653. V roce 1970 byly do Veselého Kopce přestěhovány

původní stavení z tohoto regionu a tyto budovy tvoří hlavní část skanzenu Vysočina. V areálu byly volně umístěny chalupy, stodoly, mlýn, sušička lnu, sušučka ovoce, vodní olejna, vodní pila, hájenka, kaplička, zvonička, haltýř a včelí úly. Všechny výše uvedné objetky pocházejí z konce 18. a z 19. století. Zajímavostí areálu je čtrnástiboká polygonální stodola a roubený vodní mlýn s varnou povidel a stoupou na kroupy. V areálu skanzenu sekonají různé kulturní akce zaměřené především na lidové tradice regionu.

Osada Svobodné Hamry se rozkládá podél toku řeky Chrudimky, jihovýchodním směrem od Trhové Kamenice. Osada byla založena v 15. století kolem železného hamru. Původně se osada nazývala Hamr nad Kamenicí. Po ukončení zpracování železné rudy bylo vodní kolovyužíváno k pohonu mlýnu, pily, olejny, valchy a stoupy na tříslo. Ve Svobodných Hamrech byla na začátku 20.století manufaktura na výrobu hraček. V 16. století byl v osadě vystavěn renesanční zámeček, v pozdějších letech byly provedeny pseudobarokní stavební úpravy. V 19. století zámeček hostil významné osobnosti jako Františka Palackého, F. L. Riegra, K. V. Raise a další. V sousedství zámečku stojí barokní socha svatého Jana Nepomuckého. V obci se dochovaly rovněž stavby představující lidovou architekturu a to roubená hospoda z roku 1794, či chalupač.p. 26, jež hostila malíře Františka Kavána a Gustava Macouna. V obci najdeme pomníky věnované památce těchto malířů.

Rváčov se rozkládá na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí a to Železných hor a Žďárských vrchů, západním směrem od města Hlinska. První písemná zmínka o obci je z roku 1487 a obec byla založena ve 14. století podlažickým klášterem. V roce 1790 se obec stává součástí majetku panství Nasavrky. SvatýMikuláš je malá osada ležící západně v blízkosti Rváčova. Ve Svatém Mikuláši najdeme původně renesanční kostel svatého Mikuláše pocházející z konce 16. století. V roce 1827 byl kostel rozšířen a v roce 1886 prodělal stavební úpravy v gotickém stylu. V sousedství kostela je hřbitov se zajímavou sbírkou litinových křížů. V nedalekém okolí kostela se dochvalo několik roubených chalup.

Možděnice se rozkládají jižním směrem odměstečka Trhová Kamenice. Kolem jižního okraje obce protéká Dlouhý potok a na jeho toku je vybudován Kaprový rybník a v jižní části obce ještě menší rybník. První zmínka o obci je z 15. století a patřila pod správu panského statku Lipka a k panství Nasavrky. V okolí obce bývalo devět rybníků a pracovaly tu dva hamry. Součástí skanzenu Vysočina jsou stará kovárna, truhlářská a kolářská dílna. Další zajímavostí obce jsou roubená školníbudova z roku 1814, zvonička a několik zemědělských usedlostí s roubenými i zděnými budovami.

Osada Dřevíkov leží jihovýchodně od Trhové Kamenice. Osada vznikla v 16. století. Začátkem 18. století do osady přišla židovská komunita. Do dnešních dnů se dochovaly původní zděné patrové domy na sebe těšně navazující, v tak zvané židovské uličce s budovami bývalé palírny vína, draslovny, školy a synagogy. Severozápadně nedaleko osadyse dochoval židovský hřbitov s náhrabními kameny z 18. století. V Dřevíkově se dochovalo také několik původních roubených a zděných domů a dřevěná zvonička.

Porovnejte restaurace v Vysočina a vyberte si s Restu.cz tu pravou!
Víme, kde si v okolí pochutnáte, Hospoda na vejměnku je toho důkazem.
Turistické objekty v nejbližším okolí, 5 km, 10 km, 20 km