Plzeň-jih

Zámek Spálené Poříčí - galerie

  • Spálené Poříčí zámek, V říjnu r. 2000 byla zahájena rekonstrukce východní fasády. Při opravách v r. 2001 byly v jižním opěrném pilíři nalezeny čtyři kvádry z hrubozrnného pískovce. Největší z nich má jednu hranu částečně seříznutou ve stylu pozdní gotiky.
  • zadní trakt, zadní trakt zámku
  • Zámek Spálené Poříčí, náměstí Svobody 1, zámek částečně přístupný veřejnosti. Zámek byl Adamem Vratislavem postaven na místě původní gotické tvrze v r. 1617, stavba ovlivněna rozhraním renesance a baroku a završena romantickým cimbuřím. Na d vstupem ve vě
  • pohled na nádvoří, pohled na nádvoří zámku
  • Fontánka, fontánka v zámecké zahradě u zadní části zámku
  • Infotabule, informační tabule na bráně do zámku
  • boční trakt, boční trakt zámku a přilehlá zámecká zahrada
  • Zámek s fontánou, zadní trakt zámku a fontána
  • Nádvoří, nádvoří zámku
  • Za zdí, zaď zámecké zahrady a zámek