Radnice

Všechny kategorie

Radnice

V okolí městečka Radnice se v dřívější době těžilo černé uhlí a zpracovávala se tu břidlice. V okolí města jsou velmi patrné stopy po těžbě uhlí. První zmínka o oasadě Radnice pochází z roku 1336. V roce 1570 byla Radnice povýšena na město. Ve městě pracovala také sklářská huť. Významnou památkou ve městě synagoga postavená v roce 1781. V synagoze přednášel rabín Isaak Mayer Weis-Wis ( 1819 – 1900), který byl zakladatelem reformního

judaismu v Americe. Barokní kostel byl postaven v roce 1720 a nedaleká budova fary v roce 1719. Ve středu náměstí stojí barokní socha svatého Jana Nepomuckého zhotovená v roce 1722 a vedle ní klasicistní kašna z 19. století. Ve městě byl postaven barokní zámek, který prodělal celou řadu přestaveb. Nejhodnotnější památkou je barokní kaple Kalvárie postavená v roce 1735. Radnice leží v Západních Čechách, severovýchodním směrem od města Plzeň.Město se rozkládá mezi dvěma přírodními parky a to Horní Berounka a přírodní park Radeč. Městem protéká Radnický potok. Od západního okraje města se rozprostírá rozlehlý ovocný sad. V okolí města je vybudováno několik nevelkých rybníků. Jihozápadním směrem z města je u obce Darová vybudováno golfové hřiště a nedaleko něj je ranč s chovem koní a možností vyjížděk na koních. Z města vede značená cyklistická trasa po které se jižnímsměrem vydáme do Rokycan. Město je výchozím bodem několika značených turistických tras. Jihovýchodním směrem z města dojdeme na nejvyšší místo v okolí na vrchol kopce Radeč ( 721 m.n.m.). Nedaleko vrcholku kopce jsou pozůstatky hradu Mitrvald. Vydáme-li se jižním směrem z města dojdeme na vrchol kopce Hradiště ( 618 m.n.m.). V blízkosti vrcholku kopce bylo významné slovanské hradiště. Západním směrem od města naše kroky povedou k hradišti Radná.Severním směrem z města budeme procházet kolem zastavení křížové cesty. Dostupné autem po celý rok

Víme, kde si v okolí pochutnáte, La Boema Radnice je toho důkazem.
Turistické objekty v nejbližším okolí, 5 km, 10 km, 20 km