Kokašice

Všechny kategorie

Kokašice

První zmínka o obci je z r. 1227, kdy Kojata, syn Hrabiše z Mostu, daroval Kokašice svému příbuznému Benešovi. Ve 14. století vlastnili obec Jan a Hynek Hanovec ze Švamberka. Po smrti ejich matky je získal jako odúmrť Bavor ze Slavic. Po něm je získal Humprecht z Kocova. V této době je zde připomínána tvrz. Sídlo a poplužní dvůr jsou zde uváděny i roku 1459. V roce 1507 postoupil Kokašice Jindřich ze Švamberka Bohuslavovi a Janovi ze Švamberka a tak jako

součást panství ves připadla k bezdružickému statku. V roce 1651 uvádějí seznamy 75 poddaných, ševce a tři kováře. V roce 1757 zde žilo 26 poddanských rodin. Roku 1838 je uváděno 31 usedlostí a 223 obyvatel, v roce 1930 62 usedlostí a 310 lidí. V roce 1991 je zde 61 popisných čísel a 239 obyvatel.Obec se rozkládá na křižovatce místních komunikací. Starší východní část obce je soustředěna kolem návsi s rybníkem. Západní část vzniklarozšiřováním zástavby po roce 1838. Mezi památky patří dům čp. 22 s hrázděným štítem, který byl součástí starého mlýna a pochází nejméně z počátku 19. století. Bývalý panský dvůr, v jehoř areálu stávala kokašická tvrz, stával patrně nalevo při cestě do Čelivi. Dnes jeho část zabírá budova bývalé školy Při západním okraji obce u silnice, naproti čp. 56 se nachází tzv. Bavůrkův kříž. Jde o kamenný smírčí kříž sreliéfem dvojitého soustředného kruhu. Tento kříž stojí na místě, kde měl Bavůrek ze Švamberka zabít syna plzeňského měšťana Palečka. Správou pod Kokašice patří Lomy, Čeliv a Krasíko

Rezervujte si stůl online do Cafe Kryštof Harant a poznejte své nové gastronomické okolí.
Turistické objekty v nejbližším okolí, 5 km, 10 km, 20 km
Velikonoční pobyty Spa.czvelikonoce-wellness-pobyt