Kladno

Zámek Buštěhrad - galerie

 • Za zdí, V současné době je zámek bohužel značně poškozen a veřejnosti je proto nepřístupný.
 • farní kostel Povýšení sv. Kříže, Císař František Josef I. z ní dal zřídit nynější farní kostel Povýšení sv. Kříže, který v roce 1897 nechal přístavbou rozšířit do podoby, jakou známe dnes.
 • Nádvoří zámku, Areál buštěhradského zámku byl odedávna určující architektonickou i mocenskou dominantou Buštěhradu. Jedná se o dosti rozsáhlý barokní zámek (výstavba započala v letech 1699 - 1700), upravovaný v baroku a klasicismu, s nepříliš významnými s
 • Infotabule
 • Rytina zámku
 • Zámecká zahrada dnes, Zámecká budova má v půdoryse tvar písmene
 • Kostel Povýšení sv. Kříže, Zvenku kostel vyhlíží jako obdélníková stavba, ozdobená pseudoiónskými pilastry a nad středy stran trojúhelníkovitými štíty. Mnohem krásnějším dojmem ale působí uvnitř. Loď, v půdorysu oválná, má velikou kopuli, která však z ven
 • Západní křídlo
 • Severní část
 • Ze zahrady, severní část ze zahrady
 • Detail severní části zámku, Portál v zahradním průčelí zámku
 • Zahradní, severní průčelí