Rakovník

Všechny kategorie > Historie a umění > Duchovní památky

Mariánský sloup v Rakovníku - galerie

  • Mariánský sloup na Husově náměstí
  • Mariánský sloup
  • Husovo náměstí - Mariánský sloup
  • Mariánský sloup v Rakovníku
  • Městský znak, Západní průčelí spodní části sousoší je zdobeno městským znakem.
  • Sochy na sloupu
  • Latinský nápis, URBS RACONA ATQVE BENEFACTORES PII HONORI MARIANO DEVOTE{I} EXSTRUXERUNT = Město Rakovník a dobrodinci zbožní úctě mariánské oddaně vystavěli