Rakovník

Muzeum T. G. Masaryka v Rakovníku - galerie

  • Budova Muzea T.G.M.
  • Ze severu, Barokní stavba dnešního Muzea T.G.M. má mansardovou střechu je na severu ohrazena zdí s brankou pro pěší. Roku 1933 byla provedena adaptace budovy a zřízeno muzeum.
  • Brána
  • Muzeum T.G.M., V místě mezi presbytářem kostela a Pražskou bránou, v kde původně stávala stará rakovnická fara, si roku 1781 vybudovali cisterciáčtí mniši palác, který měl sloužit k odpočinku při cestách do Prahy. Roku 1933 byla provedena adaptace budovy
  • Infotabule na zdi
  • Plastika Z.Wintera před muzeem
  • Muzeum z Pražské brány
  • Z východu