Štěpkov - Historie a umění

Všechny kategorie > Historie a umění

Štěpkov

Štěpkov První historická zpráva o Štěpkově pochází až z poloviny 14.století,asi kolem roku 1351. Štěpkov leží na území,které pokrývají husté lesy a na křižovatce dvou obchodních cest: První byla Moravské Budějovice-Domamil-Štěpkov-Budiškovice a Dačice. Druhá byla Jemnice-Vratěnín-a do Rakouska. Osídlení Štěpkova podle historických zpráv a nálezu může sahat až do devátého nebo poloviny desátého století.Pro starobylost

obce může svědčit starobylá rotunda která je Zasvěcená sv.Václavovi.Svatý Václav byl pokládán za ochránce země a ve Štěpkově měl ochránit dálkovou cestu:Bítov-Jihlava do 13.stol.O stáří obce také svědčí název obce Štěpkov-od jména Štěpkův Dvůr.Název jiných obci odvozených od koncovek ov patří do konce 12.stol Podle zprávy z roku 1663 patří Štěpkov opatu louckého kláštera Norbertu Playerovi. Majetkem louckého kláštera bylŠtěpkov,až do roku 1781.V roce 1808 koupil osadu Štěpkov, ještě jinými osadami Josef Wullis.V majetku Wullise zůstává Štěpkov až do roku 1923,pak byla prováděna pozemková reforma a Štěpkov byl rozpalcelován. Po třicetileté válce se držitelé usedlostí rozdělovali na:laníky třičtvrtě,polo,a čtvrtlaníky a damláže z polí a bezpolí a chalupníky s poli. V roce 1799 byla ve Štěpkově 13 usedlostí ,z nich 9 pololaníku a 4 chalupníci.Timuseli odvádět daně vrchnosti podle toho jaký měli majetek. V roce 1892 byla ve Štěpkově postavena školní budova a za rok začala vyučování školu navštěvovalo 41 dětí. V roce 1914-1918 v době první světové války byla i ve Štěpkově vyhlášena mobilizace.Na památku padlým byl u lípy svobody postaven pomník padlým hrdinům.První obecné volby byly ve Štěpkově 15 června 1919.Po provedení pozemkové reformy v roce 1923 se zlepšili stavycest,urychlila se autobusová doprava.V roce 1948 bylo provedeno zcelování pozemku a v roce 1957 bylo založeno JZD.V roce 1931 provedena elektrifikace obce a v roce 1938 byl založen sbor požárníku. V době 2.světové války-počátkem roku 1945 byla zřízena partizánská skupina,která měla své ustředí v myslivně lesního Kopce v lese Zákopy.Za podpory manželů Kopcových štěpkovských občanů a starostou obce Štěpkov byly v lese Zákopy zlikvidovány zbytkyněmecké armády. V roce 1957 bylo založeno JZD ze staré tvrze byl postaven kravín,vepřín a teletník. V roce 1964 se začala budovat v obci silnice,náves,regulace potoka,sítě pitné vody a zrestaurovaná románská rotunda.V roce 1974 byla sloučena JZD Budkov,Štěpkov..Oponešice a je tomu tak do dnešní doby. V roce 2007 byla provedena oprava zastávky a obecního úřadu a nově předělané štěrkové hřiště na hřiště asfaltové ke kterému sezároveň udělalo nové oplocení. V roce 2007 se postupně opravovali místní komunikace a celá ves byla vyasfaltovaná v roce 2008.V tomto roce taky byla obnovená zeleň staré stromy a keře byly pokáceny a vysazeny nově.Před budovou obecního úřadu a kolem celého sportovního areálu byla položena zámková dlažba.Na návsi byl opraven pomník u kterého byly nově vysazeny rostliny.Při sázeni zeleně byl položen velký ozdobný kámen. V roce 2009 byladodělána úprava návsi, kolem rybníka byla položena zámková dlažba a můžeme s klidem říct že Štěpkou je krásně upravená obec.

Ochutnejte gastronomii nedaleké Maják. Rezervujte si stůl online.
Turistické objekty v nejbližším okolí, 5 km, 10 km, 20 km
Podle zadaných kritérií nebyly nalezeny žádné objekty.