Na HRADIŠŤANY a zpět + koupání v obci Mrsklesy

Cesta ze Sutomi–1 km - Mokrý vrch- Mrsklesy 3,5 km – Lhota - 1,5 km k bývalé hájovně Baková- 3,5 km Hradišťany- Lhota –Mrsklesy - 2,5 km-Vlastislav –2 km-Sutom Náročnost: Delší túra s táhlými stoupáními a klesáními (výškový rozdíl celkem 380 m), je

Přidat další komentář:

Diskuze
    velikonoce-wellness-pobyt