Ničení krajinného rázu

Zastupitelstvo obce Žižkovo pole bohužel plně nedoceňuje kvality a historickou a estetickou hodnotu okolí Žižkovy mohyly a zasazuje se o vykácení přímo sousedící cenné, přes 100 let staré lipové aleje !!!!

Přidat další komentář:

Diskuze