Hstorická hranice

Město neleží na hranici Moravy a Čech, ale blízko této hranice a na moravské straně, jen pro upřesnění. Podobně jako město Svitavy.

Přidat další komentář:

Diskuze

  • dash

    6. 02. 2024

    geometry dash a popular video game known for its rhythmic gameplay and geometric challenges, has captivated players around the world. In this exploration, we delve into the captivating world of Geometry Dash, highli

    Reagovat