Letanovce

Všechny kategorie

Letanovce

Zemědělská obec na sever od Slovenského ráje na březích potoka Brusník. Obyvatelé se původně věnovali zemědělství. Dnes většina obyvatel pracuje v průmyslových podnicích v blízkém okolí. Obyvatelé, zejména mládež, dbají na to, aby se zachovala kulturní tradice. Už v roce 1912 se zde hrálo první slovenské divadelní představení. Ve starých tradicích dnes pokračuje folklórny soubor. Za zmínku stojí i původní pozdněrománský kostel z druhé

poloviny 13.století, přestavěný v polovině 14.století a v 18.století zbarokizovaný.

Turistické objekty v nejbližším okolí, 5 km, 10 km, 20 km