Podmínky soutěže

1. Organizátorem a vyhlašovatelem soutěže je společnost Admarket, zastoupená portálem www.turistik.cz. Účastníkem soutěže může být pouze uživatel z České republiky, který odpoví na otázku a uvede plné kontaktní údaje.

2. Termín trvání soutěže je od 6.12.2010 do 12.12.2010

3. Každý účastník má právo se zúčastnit soutěže pouze jednou

4. Soutěžící budou odpovídat na 1 soutěžní otázku. Do závěrečného hodnocení postoupí ti soutěžící, kteří správně odpověděli. Tipovací otázka bude rozhodující pro stanovení pořadí, vítěz bude ten, který se nejvíce přiblíží dosaženému údaji.

5. Vyloučeni ze soutěže jsou všichni zaměstnanci společnosti Admarket a zaměstnanci smluvního partnera vyhlašovatele. Ze soutěže budou vyloučeni účastníci, kteří nesplní požadované podmínky soutěže - neodpoví správně na všechny otázky, neuvedou požadované kontaktní údaje, neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů.

6. Odesláním odpovědí do soutěže zároveň soutěžící stvrzuje, že souhlasí s pravidly soutěže a se zařazením, správou, zpracováním a uchováním poskytnutých osobních údajů společností Admarket v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o souvisejících zákonů v platném znění.

7. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu. Výhru není možné vymáhat právní cestou.

8. Účast v soutěži je dobrovolná. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a obdobné hodnoty. Vyhlašovatel má právo po předchozím upozornění měnit pravidla soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit.