Články

Návrat na detail města
  • Do Tábora trochu jinak

    5. 09. 2008

        Že byl Tábor husitské město, to ví u nás asi každý. A každý také asi ví, že se v tomto jihočeském městě dochovala spousta památek ze středověku i pozdějších období. Dnes se proto zaměřím na jiné zajímavosti tohoto města a jeho okolí.     Město Tábor bylo sice nedobytnou pevností, ale jeho obyvatele trápil často nedostatek vody. Již v roce 1492 byla proto vybudována zásobárna pitné vody, pojmenovaná biblickým jménem Jordán. Vodní nádrž má plochu asi 50 ha a maximální hloubku 14 metrů a je nejstarší údolní nádrží ve střední Evropě. Aby byly vyřešeny potíže, související s překonáním výškového rozdílu mezi hladinou nádrže a starým městem, bylo v roce 1502 vybudováno čerpací zařízení, které vytlačovalo vodu do vodárenské věže, odkud byla dále potrubím rozváděna do městských kašen. Renesanční vodárenskou věž zdobí obloučkové štíty se sgrafitem a dnes je využívána jako galerie.     Jordán je ale i nadále užitečný vodní zdroj. Jsou zde rybí sá... více >>

    Míla Jaklová
    Nehodnoceno