Zobrazit ostatní články k městu

Do Tábora trochu jinak

Kraj: Jihočeský kraj

Okres:Tábor

Město:Tábor

    Že byl Tábor husitské město, to ví u nás asi každý. A každý také asi ví, že se v tomto jihočeském městě dochovala spousta památek ze středověku i pozdějších období. Dnes se proto zaměřím na jiné zajímavosti tohoto města a jeho okolí.

    Město Tábor bylo sice nedobytnou pevností, ale jeho obyvatele trápil často nedostatek vody. Již v roce 1492 byla proto vybudována zásobárna pitné vody, pojmenovaná biblickým jménem Jordán. Vodní nádrž má plochu asi 50 ha a maximální hloubku 14 metrů a je nejstarší údolní nádrží ve střední Evropě. Aby byly vyřešeny potíže, související s překonáním výškového rozdílu mezi hladinou nádrže a starým městem, bylo v roce 1502 vybudováno čerpací zařízení, které vytlačovalo vodu do vodárenské věže, odkud byla dále potrubím rozváděna do městských kašen. Renesanční vodárenskou věž zdobí obloučkové štíty se sgrafitem a dnes je využívána jako galerie.

    Jordán je ale i nadále užitečný vodní zdroj. Jsou zde rybí sádky, plovárna, volně přístupný břeh využívaný k rekreaci nebo rybaření. Přírodní zajímavostí je 18 metrů vysoký vodopád, kterým do nádrže přepadá voda z Tismenického potoka.

    Nedaleko vodárenské věže začíná Tržní náměstí, kde jsou každý rok pořádány historické trhy a jiné akce, které připomínají bohatou historii města. Okrajem Tábora protéká řeka Lužnice, která vytváří množství zajímavých zákoutí a poskytuje dobré podmínky pro vodní turistiku. Řeka pramení v Rakousku na úbočí Reichelbergu v nadmořské výšce 980 m. Nejzajímavější úsek začíná pod Táborem, kde vytváří úzký kaňon s břehy zarostlými bujnou lesní vegetací. Na pravém břehu je zajímavá chráněná přírodní památka Granátová skála, ve které se vyskytují rudé granáty. V zátočině nad řekou Lužnicí asi 2 km od Tábora je rozsáhlý lesní komplex Pitnovka, ve kterém byla zřízena naučná stezka, dětské hřiště a pódium, na kterém se konají koncerty.

    Nad řekou Lužnicí je také poutní kostel Klokoty, který dodnes slouží původnímu účelu a ve kterém se konají bohoslužby za účasti velkého počtu návštěvníků. Jako mnoho jiných poutních míst vznikly podle legendy Klokoty na základě zjevení Panny Marie. Jisté je, že kolem roku 1392 zde byl dostavěn dřevěný poutní kostel, který později v husitských válkách vyhořel. S obnovou kostela začali katolíci asi v roce 1452. V letech 1701 – 1730 byl vybudován areál, který se dochoval téměř v původní podobě. Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie má půdorys dvouramenného kříže. Výzdoba interiéru je barokní, hlavní dominantou je bohatě zdobený oltář a obraz Panny Marie Klokotské z roku 1636. Kostel obklopují čtyři osmiboké kaple propojené ambity. Kaple jsou zasvěcené sv. Vojtěchovi, Vavřincovi a Anně a poslední kaple má název Růžencová. Všechny kaple jsou vyzdobeny freskami. K poutnímu areálu patří také budova bývalé rezidence a upravený hřbitov. Podél jeho zdí vede křížová cesta. Klokotská alej s lipovým stromořadím, které bylo vysazeno v roce1830, spojuje poutní chrám, Tismenické údolí a Holečkovy sady.

    Na opačné straně města je umístěna botanická zahrada Střední zemědělské školy. Zahrada vznikla v roce 1866 a najdete v ní užitkové rostliny, využívané v různých odvětvích, skleníky s teplomilnými rostlinami, záhony pestrých květin i dovezené dřeviny.

    Pokud vám při cestování po Táboře a okolí vyhládlo, můžete se zastavit třeba v Housově mlýně a povečeřet v husitské krčmě osvětlené svícemi. Po večeři se můžete vypravit do středověké lázně nebo na výstavu či představení, nebo do bohatě vybavené zbrojnice. Ve městě Táboře se určitě nudit nebudete.

Autor: Míla Jaklová - www.turistik.cz

Vložil: Uživatel 66

Vytvořeno: 2008-09-05 00:00:00

Ohodnotit článek

Hodnotit mouhou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat se můžete zde

Reakce čtenářů

Nebyla nalezena žádná položka

Přidat komentář

Reagovat mouhou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrovat se můžete zde