Články

Návrat na detail města
 • Radost Martina je hus a džbán vína

  4. 11. 2008

      Mezi další oblíbené lidové veselice patříval odjakživa 11. listopad, svátek svatého Martina. Tradice čekání na jeho příjezd „na bílém koni“, symbolizující neodvratně se blížící nadvládu zimy, či hodování „martinských husiček“ přetrvala do dnešních dnů, v posledních letech se navíc vrací další velmi příjemný obyčej s tímto svátkem spojený – slavnost představení nového, tzv. svatomartinského vína.     Bujaré oslavy vážící se k 11. listopadu nejsou skutečně ničím novým. Svátek tohoto světce, biskupa a patrona chudých (dále pak patrona mimo jiné vojáků, vinařů, pastýřů, domácích zvířat a hus), byl důležitým dnem v životě pracujícího lidu – čeledínové a děvečky v tento den zpravidla měnívali nebo prodlužovali svou stávající službu a dostávali za ni mzdu, uzavíraly se smlouvy mezi obcí a obecním pastýřem, ovčákem či ponocným, pořádaly se dobytčí a koňské výroční trhy, na mnoha místech se konaly poutě a hody na oslavu završení sklizně a hospodářského roku… j... více >>

  Karolína Tietjenová

 • Vánoční města – Brno

  19. 12. 2007

      Kdo dává o Vánocích přednost ruchu, šveholení spoustě lidských hlasů a zároveň si nenechá ujít příležitost k navštívení historických památek, určitě udělá dobře, jestliže si za svou vánoční destinaci vybere moravskou metropoli Brno.     Ačkoliv se vánoční svátky kvapně blíží a nespočet vánočních akcí již vzalo za své, v Brně toho na vás kupodivu čeká ještě mnoho. Vánoční trhy na Výstavišti Brno sice již skončily, ale nezoufejte, stále ještě probíhá akce pod názvem Tradiční Vánoce v Brně, která se koná až do poledních hodin Štědrého dne na brněnském Náměstí Svobody. Čeká na vás velké množství stánků, kde si můžete nakoupit poslední vánoční dárky, jen tak se potěšit nějakým ručně zhotoveným výrobkem nebo se mlsně nechat opájet sladkou a voňavou medovinou či stejně výborným horkým punčem. A kdo má rád zabijačkové speciality, také nepřijde zkrátka. Dále bude po celou dobu prodeje pro malé kutily k dispozici vánoční dílna, prostřednictvím které si děti moh... více >>

  Eliška Pelikánová
 • Zoologické zahrady 2

  4. 03. 2008

      Původním účelem zoologických zahrad bylo především seznámit návštěvníka s co největším počtem různých druhů zvířat a často nebylo přihlíženo k jejich individuálním a specifickým potřebám. K významné změně v tomto směru došlo až v nedávné době. Zoo se dnes mění nejen ve významná centra odpočinku a vzdělání, ale také v místa, kde je vyvíjena snaha o záchranu zvířecích druhů, z nichž mnohé už v přírodě nežijí nebo z ní v nejbližší době vymizí.     V evropských zoologických zahradách se realizují dva programy na záchranu ohrožených druhů, známé pod zkratkou EEP a ESB. Pokud uvidíte u výběhu zkratku EEP pod emblémem nosorožce, znamená to, že daný druh zvířete je zapojen buď do Evropského záchranného programu (EEP) nebo je o něm vedena Evropská plemenná kniha (ESB). Projekt vznikl na základě iniciativy německých zoologických zahrad a oficiálně začal fungovat v roce 1985.     Ve druhém dílu putování po zoologických zahradách se zaměříme na ob... více >>

  Míla Jaklová
  Nehodnoceno