Články

Návrat na detail města
  • V Goethových stopách

    14. 11. 2007

    Německý básník Johann Wolfgang Goethe rozhodně nepatřil mezi příležitostné či krátkodobé návštěvníky Čech. Celkem totiž v letech 1785 až 1823 zavítal do západních Čech sedmnáctkrát, a kdyby se délka jeho pobytů sečetla, vyšlo by nám, že zde prožil takřka tři roky života. Není tedy divu, že zde zanechal nesmazatelné stopy, a že se zdejší krajina i lidé vtiskli do jeho tvorby. Nejčastěji (celkem třináctkrát) a nejdéle pobýval v Karlových Varech, tehdy již poměrně známých lázních, kam poprvé přijíždí z domovského Výmaru v roce 1785, aby ulevil svým potížím se žaludkem, dnou a celkovou nervozitou. Ve městě je s básníkovým pobytem spojeno především 5 domů: Bílý zajíc, Mozart, Madrid, U Tří mouřenínů a Strauss. Ovšem míst, která vzpomínají Goethovo jméno, je zde daleko víc, např. pamětní deska u Vřídla, Goethova stezka – jedna z nejkrásnějších promenádních cest – s básníkovou bustou či Goethova vyhlídka na Výšině věčného mládí nad městem. To si oblíbil tak, že v jednom ze svých dopisů pozna... více >>

    Karolína Tietjenovávelikonoce-wellness-pobyt