Články

Návrat na detail města
  • Tajemství v srdci Hrubého Jeseníku

    28. 02. 2008

        Ten z vás, kdo by čekal nějakou legendu či mýtus bude asi zklamán. Ale nemusíte být smutní. Tajemství, které vám chci přiblížit je hmotné, lidským okem spatřitelné, rukou hmatatelné a přitom nevšední. Mám na mysli přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. Toto pozoruhodné technické dílo bylo budováno s přestávkami od roku 1978, k dokončení a spuštění došlo až v roce 1996.     Poměrně rozsáhlá vodní elektrárna je na první pohled těžko viditelná, díky vhodnému umístění nenarušila typický ráz horské krajiny. Celý areál tvoří tři vzájemně propojené objekty. Horní nádrž, umístěná v jednom z původních horských masivů ve výšce 1348 m, dolní nádrž, zachycující vodu z místní říčky Divoké Desné. A třetí neméně důležitou součástí tohoto díla jsou výrobní a provozní zařízení ukryté z větší části v horském masivu.     Přečerpávací elektrárna využívá k výrobě energie obnovitelné zdroje, získává energii moderním způsobem. Využívá přebytku proudu, ... více >>

    Jaroslava Fuksová