Články

Návrat na detail města
  • Návštěva u Chodů

    18. 06. 2008

        Jestliže rádi navštěvujete místa, kde stále ještě zní lidová píseň a kde bydlí lidé, vědomí si svého kulturního svérázu, pak Chodsko je pro vás to pravé. Abyste tam ovšem nejeli nevybaveni základními informacemi, je třeba si něco málo povědět o historii. Takže si připravte papír a tužku nebo pilně nastražte uši, protože historický exkurz právě začíná.     Chodové byli kdysi svobodnými sedláky, jejichž úkolem bylo vykonávat ozbrojenou strážní službu naší západní hranice. Za tuto službu se jim pak dostávalo mnoho výsad, například měli výjimečné postavení ve feudálním systému nebo byli odměňováni četnými panovnickými privilegii, která si udrželi téměř do konce 17. století. Poté se s chodským lidem setkáváme při nejznámějším českém povstání, jehož vůdcem byl Jan Sladký Kozina. Krásně o něm například vypráví Alois Jirásek ve svém románu Psohlavci. Psohlavci se kniha jmenuje proto, že Chodové měli hlavu psa ve svém znaku jako symbol svého věrného pomocníka ... více >>

    Eliška Pelikánová