Články

Návrat na detail města
  • Krásy Železnorudska

    29. 11. 2007

        Území Šumavy je rozsáhlé a členité. Patří do něj i Železnorudsko, které představuje její nejzápadnější část a leží na rozhraní CHKO a Národního parku Šumava. Je to území hlubokých lesů, horských luk, potůčků a jezer, slatí a luhů a čistého ovzduší …     Největším městem oblasti je Železná Ruda. Leží v malebné krajině na soutoku řeky Řezné a Železného potoka v nadmořské výšce asi 750 metrů. Na severu město chrání zalesněné hory Špičák a Pancíř, spojené Špičáckým sedlem. Na jižní stranu se směrem do Německa otvírá Železnorudský průsmyk, kterým řeka Řezná odtéká směrem do sousedního státu.     Původní osada vznikla na obchodní stezce, vedoucí z Bavorska do Čech. Po ní se převážela sůl, koření, tkaniny, později olovo, stříbro a železná ruda. Prvními obyvateli byli tzv. Králováci. Jejich hlavní úlohou bylo hlídat obchodní stezky. Za to měli zajištěny od panovníka četné výhody a jejich správní centra spadala přímo pod jeho pravomoc..V letech... více >>

    Miloslava Jaklová