Články

Návrat na detail města
  • Nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave

    23. 09. 2008

        Nad blahem českých zemí bdí u božího trůnu sedm patronů – sv. Ludmila, sv. Anežka Česká, sv. Jan Nepomucký, sv. Prokop, sv. Vít, sv. Vojtěch a sv. Václav. Výročí smrti nejvýznamnějšího z nich, českého knížete – svatého Václava – si každoročně připomínáme 28. září. Přestože posmrtná role Václava-světce hraje v našich dějinách nepochybně důležitější roli než krátká, pouze několik let trvající „pozemská“ vláda Václava-knížete, připomeňme si ve stručnosti její historii.     Václav byl nejstarším synem přemyslovského knížete Vratislava I. a kněžny Drahomíry, která se po manželově smrti (921) ujala na čas regentské vlády za svého nezletilého syna. Ten byl zatím svěřen do výchovy své babičce Ludmile. Rozdílné názory na politickou orientaci země a spory o vliv na mladého Václava se mezi oběma ženami vyhrotily natolik, že v duchu soudobého řešení sporů nechala Drahomíra svou tchýni Ludmilu uškrtit.     Krátce nato převzal vládu Václav (asi 92... více >>

    Karolína Tietjenová
    Nehodnoceno