Chvatěruby - Všechny kategorie - okolí 10km

Všechny kategorie

Chvatěruby

Dolní tok Vltavy od Prahy ke Kralupům nad Vltavou se vine hlubokým údolím. Tato část řeky byla od pradávna důležitou obchodní cestou. Její bezpečnost zajišťovaly hrady a tvrze stojící na strmých říčních březích : Vyšehrad, Levý Hradec, Liběhrad, Chvatěruby, Nelahozeves, Vepřek a Mělník. Osada odvozuje svůj název od svých zakladatelů rodu Chvatěrubů. Území Chvatěrub bylo osídleno už velmi dávno. Jádro obce se rozkládá na ostrohu

skalnatého kaňonu. Přímo z obce pocházejí zejména nálezy pozůstatků kultury zvoncových pohárů, únětické a knovízské. Některé nálezy se ztratily nebo jsou těžko určitelné. Slovanské osídlení tu bylo patrně trvalejší, než lze doložit. Celkovou situaci dokresluje poměrně značný počet pravěkých pozůstatků počínajících neolitem.

Víme, kde si v okolí pochutnáte, Café restaurant Kotva je toho důkazem.
Turistické objekty v nejbližším okolí, 5 km, 10 km, 20 km
Celkem záznamů: 19
1 2